Verksamhetsområden

Vi fokuserar vår verksamhet på ett begränsat antal rättsområden. Vår kärnverksamhet är den svenska och internationella arvs- och familjerätten, och advokatbyråns erfarenhet inom dessa områden är omfattande. Vi åtar oss uppdrag inom alla de civilrättsliga frågeställningar som har att göra med familjerelationer, såväl av ekonomisk karaktär som rörande barns förhållanden.

Utöver uppdrag inom områdena arvsrätt och familjerätt åtar vi oss andra uppdrag av förmögenhetsrättslig karaktär, särskilt där vår kunskap och erfarenhet inom arvs- och familjerätten kan komma till nytta eller utvecklas.

Läs gärna mer om våra verksamhetsområden genom att klicka på länkarna nedan.