Övrig förmögenhetsrätt

Utöver uppdrag inom områdena arvsrätt och familjerätt, åtar vi oss gärna andra ärenden av förmögenhetsrättslig karaktär, särskilt där vår kunskap och erfarenhet inom arvs- och familjerätten kan komma till nytta eller utvecklas.  Det kan till exempel handla om bolagsförhållanden, stiftelser eller andra associations­rättsliga frågor. Det kan också gälla frågor kring ägande av fastigheter, hyresfrågor eller andra problem angående boendeförhållanden, liksom olika typer av fordrings­förhållanden och försäkringsfrågor som gäller skador på egendom. Vi åtar oss också överklaganden av skattebeslut.

Det här är frågor som regelbundet före­kommer inom våra uppdrag i samband med avveckling av dödsbon. Det är därför naturligt för oss att åta oss ärenden inom dessa områden även i andra sammanhang.