Arbeta här

Vi samarbetar – vi tror att det är till gagn för såväl klient som vår egen utveckling. Den individuella kunskapen blir en tillgång för hela byrån och alla våra klienter. Läs mer under Samarbete på sidan Om Lebenberg.

Vi trivs – det är en förutsättning för ett lyckat samarbete. Därför satsar vi medvetet på en öppen personalpolitik och återkommande gemensamma aktiviteter även utanför kontorstid.