Medarbetare

Här hittar du våra medarbetare. Förutom kontaktuppgifter hittar du också mer information om respektive medarbetare genom att klicka på Läs mer-länken. Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Lars Dominicus

Lars Dominicus

Advokat, Partner

Läs mer om Lars

Född: 1983
Utbildning: Uppsala universitet, jur kand 2010. Örebro universitet, rättsvetenskap och handelsrätt med internationell inriktning.
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund, 2017.

Lars har fullgjort notarietjänstgöring vid Attunda tingsrätt.

Efter avslutad examen arbetade Lars som konsult vid JP Infonet Förlag AB med att skapa och underhålla kundanpassade lagbevakningstjänster.

Lars anställdes vid byrån i april 2013 och arbetar med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga verksamhetsområden.

Johan Frih

Johan Frih

Advokat, Partner

Läs mer om Johan

Född: 1973
Utbildning: Stockholms universitet, jur kand 2000.
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund 2005.

Johan har fullgjort notarietjänstgöring vid Karlskoga tingsrätt.

Han anställdes vid advokatbyrån i mars 2002 och här arbetar han i huvudsak med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga verksamhetsområden.

Han håller även kurser inom arvsrätt, bland annat på Uppsala universitet och för LRF och Exlibro AB.

Helena Hytting

Helena Hytting

Advokat, Partner

Läs mer om Helena

Född: 1964
Utbildning: Stockholms universitet, jur kand 1989.
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund 1997.

Efter avlagd examen arbetade Helena på SEB:s notariat- och skatteavdelning innan hon efter domstolspraktik och en kortare period hos kronofogdemyndigheten började på advokatbyrån 1991.

Helena har under hela sin tid på byrån huvudsakligen arbetat med arvsfrågor och har särskilt inriktat sig på skatterättslig problematik i samband därmed.

Veronika Kindvall

Veronika Kindvall

Advokat

Läs mer om Veronika

Född: 1992
Utbildning: Uppsala universitet, jur kand 2018.
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund, 2023.

Veronika har fullgjort notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt. Efter avslutad examen har Veronika arbetat som biträdande jurist på Falkenborn Advokatbyrå och därefter som biträdande jurist och advokat, på Helios advokatbyrå. Veronika anställdes vid byrån i juli 2023 och arbetar med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga verksamhetsområden.

Lina Kitti

Lina Kitti

Advokat, Partner

Läs mer om Lina

Född: 1983
Utbildning: Uppsala universitet, jur kand 2007.

Fördjupning i internationell rätt vid University of Alberta, Kanada. Linas uppsats, Konflikten mellan överflyttning av barn och barnets bästa – En studie om tillämpningen av 1980 års Haagkonvention om olovligt bortförande av barn, vann Uppsalajuristernas Alumnistiftelses pris för bästa examensarbete 2008.

Medlemskap: Sveriges advokatsamfund 2016.

Efter praktik vid Utrikesdepartementet och vid Sveriges generalkonsulat i New York arbetade Lina en kortare tid vid Migrationsverket i Uppsala för att därefter arbeta vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Lina har även arbetat vid den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg med svenska klagomål inom ramen för Europakonventionen.

Närmast kommer hon från Barn- och elevombudet, Skolinspektionen.

I augusti 2012 anställdes Lina vid byrån och arbetar sedan dess med arvsrätt och våra andra familjerättsliga verksamhetsområden.

Torgny Lebenberg

Torgny Lebenberg

Advokat, Partner

Läs mer om Torgny

Född: 1943
Utbildning: Stockholms universitet, jur kand 1968.
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund 1982, International Bar Association.

Efter domstolspraktik och en kortare period hos kronofogdemyndigheten arbetade Torgny på Kammarkollegiet där hans inriktning på arvsfrågor grundlades. Därefter följde några års arbete på regeringskansliet.

Han startade den egna verksamheten 1980 och har sedan dess haft arvsrätt som sin huvudsakliga inriktning.

Han har som kursledare för andra jurister hållit heldagskurserna “Komplicerade boutredningar” 2013 och 2014 i Stockholm och Göteborg och “Testamentsklander m m” I Stockholm 2018.

Mikaela Wallner

Mikaela Wallner

Advokat, Partner

Läs mer om Mikaela

Född: 1988
Utbildning: Uppsala universitet, juristexamen 2014.
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund, 2017.

Mikaela har arbetat som sommarnotarie och haft uppsatspraktik på advokatfirman Lindberg & Saxon.

Hon har även varit golfinstruktör och säljare.

Mikaela anställdes vid byrån i april 2014 och arbetar med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga områden.

Maja Wännström

Maja Wännström

Biträdande jurist

Läs mer om Maja

Född: 1994
Utbildning: Uppsala universitet, juristexamen 2021.

Maja har inom ramen för juristprogrammets fördjupningsutrymme inriktat sig på förhandling och medling, EU-rätt samt internationell privaträtt. Under våren 2021 läste hon     bl a kurserna Private International Law, Judicial Protection in the EU och European Contract Law på Katholieke Universiteit i Leuven. Maja skrev sitt examensarbete i arvsrätt under handledning av professor Margareta Brattström,
rörande talerätt vid verkställande av testamentariska ändamålsbestämmelser.

Vid sidan om sina studier har Maja arbetat extra på en allmänjuridisk advokatbyrå i Stockholm.

Maja anställdes vid byrån i oktober 2021 och arbetar sedan dess med arvsrätt och våra andra familjerättsliga verksamhetsområden.

Jessica Andersson

Jessica Andersson

Biträdande jurist

Läs mer om Jessica

Född: 1988
Utbildning: Umeå universitet, juristexamen 2021.

Jessica har inom ramen för juristprogrammet läst fördjupningskurser inom ekonomisk familjerätt, medicinsk rätt och migrationsrätt. Vid sidan om sina studier har Jessica arbetat som handläggare vid Skatteverket och har arbetat som sommarnotarie vid Förvaltningsrätten i Umeå.

Jessica kommer närmast från Nacka tingsrätt där hon har fullgjort tingsmeritering och har där handlagt brottmål, dispositiva och indispositiva tvistemål samt konkurs- och utsökningsärenden.

Jessica anställdes vid byrån i september 2023 och arbetar sedan dess med arvsrätt och våra andra familjerättsliga verksamhetsområden.

Hannah Ferngren

Hannah Ferngren

Receptionist & administrativ assistent

Läs mer om Hannah

Född: 1999
Utbildning: Estetik & media med samhällsprofil, Globala gymnasiet, examen 2018.

Hannah har gymnasial utbildning och har efter sin gymnasieexamen arbetat som kundtjänstadministratör och receptionist.

Hannah anställdes vid byrån i augusti 2022 och arbetar sedan dess som receptionist och administrativ assistent vilket innefattar daglig kontakt med våra klienter och leverantörer.

Heléne Nordin

Heléne Nordin

Administrativ assistent

Läs mer om Heléne

Född: 1964
Utbildning: Marknadsekonomi, Påhlmans Handelsinstitut
Engelska, Stockholms universitet

Heléne har med ett kortare uppehåll arbetat på byrån sedan maj 2009 och har flerårig erfarenhet från administrativa tjänster inom konsultvärlden. Hon har arbetat i mindre bolag såväl som i stora internationella koncerner samt som konsult i egen regi med inriktning på administration och ekonomi.

På Lebenberg Advokatbyrå arbetar hon främst som administrativt stöd till byråns ledningsgrupp.