Medarbetare

Här hittar du våra medarbetare, presenterade i bokstavsordning på efternamn. Förutom kontaktuppgifter hittar du också mer information om respektive medarbetare genom att klicka på Läs mer-länken. Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Ingeborg Bjerlestam

Ingeborg Bjerlestam

Advokat

Läs mer om Ingeborg

Född: 1985
Utbildning: Jur kand 2011, Uppsala Universitet.

Ingeborg var Erasmusstipendiat under ett utbytesår vid Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland.

Studier i tyska i Uppsala och Berlin.

Medlemskap: Sveriges advokatsamfund, 2016.

Ingeborg har fullgjort notarietjänstgöring vid Blekinge tingsrätt. Hon har också arbetat som beredningsjurist vid tingsrätten i Halmstad.

Ingeborg anställdes vid byrån i mars 2014 och arbetar med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga verksamhetsområden.

Förutom svenska och engelska, talar Ingeborg även tyska.

Caroline Grute

Caroline Grute

Administrativ chef

Läs mer om Caroline

Född: 1979
Utbildning: Ekonomi, Stockholms universitet

Caroline anställdes på byrån i september 2020 och kommer närmast från en flerårig tjänst som ekonomiansvarig på en affärsjuridisk byrå.

Tidigare har hon bland annat arbetat flera år på en redovisningsbyrå och innehaft andra tjänster inom ekonomi på ett flertal företag.

På Lebenberg Advokatbyrå arbetar Caroline som administrativ chef med ansvar för ekonomi och övrig administration.

Torgny Lebenberg

Torgny Lebenberg

Advokat, Partner

Läs mer om Torgny

Född: 1943
Utbildning: Stockholms universitet, jur kand 1968.

Medlemskap: Sveriges advokatsamfund 1982, International Bar Association.

Efter domstolspraktik och en kortare period hos kronofogdemyndigheten arbetade Torgny på Kammarkollegiet där hans inriktning på arvsfrågor grundlades. Därefter följde några års arbete på regeringskansliet.

Han startade den egna verksamheten 1980 och har sedan dess haft arvsrätt som sin huvudsakliga inriktning.

Han har som kursledare för andra jurister hållit heldagskurserna “Komplicerade boutredningar” 2013 och 2014 i Stockholm och Göteborg och “Testamentsklander m m” I Stockholm 2018.

Gabriella Söderblom

Gabriella Söderblom

Advokat, Partner

Läs mer om Gabriella

Född: 1968
Utbildning: Stockholms universitet, jur kand 1992.

Medlemskap: Sveriges advokatsamfund 1997.

Efter tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt började Gabriella 1994 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå där hon arbetade med affärsjuridik, särskilt företagsöverlåtelser och tvister.

När Gabriella gick över till Lebenberg 1999 fortsatte hon huvudsakligen med affärsjuridiska uppdrag. Sedan mer än tio år tillbaka har Gabriella dock ändrat sin inriktning till arvsrätt och våra övriga privaträttsliga verksamhetsområden.

Lars Dominicus

Lars Dominicus

Advokat

Läs mer om Lars

Född: 1983
Utbildning: Uppsala universitet, jur kand 2010. Örebro universitet, rättsvetenskap och handelsrätt med internationell inriktning.

Medlemskap: Sveriges advokatsamfund, 2017

Lars har fullgjort notarietjänstgöring vid Attunda tingsrätt.

Efter avslutad examen arbetade Lars som konsult vid JP Infonet Förlag AB med att skapa och underhålla kundanpassade lagbevakningstjänster.

Lars anställdes vid byrån i april 2013 och arbetar med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga verksamhetsområden.

Helena Hytting

Helena Hytting

Advokat

Läs mer om Helena

Född: 1964
Utbildning: Stockholms universitet, jur kand 1989.

Medlemskap: Sveriges advokatsamfund 1997.

Efter avlagd examen arbetade Helena på SEB:s notariat- och skatteavdelning innan hon efter domstolspraktik och en kortare period hos kronofogdemyndigheten började på advokatbyrån 1991.

Helena har under hela sin tid på byrån huvudsakligen arbetat med arvsfrågor och har särskilt inriktat sig på skatterättslig problematik i samband därmed.

Heléne Nordin

Heléne Nordin

Administration

Läs mer om Heléne

Född: 1964
Utbildning: Marknadsekonomi, Påhlmans Handelsinstitut. Engelska, Stockholms universitet.

Heléne började på byrån i maj 2009 och kommer med flerårig erfarenhet från administrativa tjänster inom konsultvärlden.

Hon har arbetat i mindre bolag såväl som i stora internationella koncerner samt som konsult i egen regi med inriktning på administration och ekonomi.

På Lebenberg Advokatbyrå arbetar hon främst som administrativt stöd till byråns jurister och har även många leverantörskontakter.

Mikaela Wallner

Mikaela Wallner

Advokat

Läs mer om Mikaela

Född: 1988
Utbildning: Juristexamen 2014, Uppsala Universitet.

Medlemskap: Sveriges advokatsamfund, 2017.

Mikaela har arbetat som sommarnotarie och haft uppsatspraktik på advokatfirman Lindberg & Saxon.

Hon har även varit golfinstruktör och säljare.

Mikaela anställdes vid byrån i april 2014 och arbetar med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga områden.

Johan Frih

Johan Frih

Advokat, Partner

Läs mer om Johan

Född: 1973
Utbildning: Stockholms universitet, jur kand 2000.

Medlemskap: Sveriges advokatsamfund 2005.

Johan har fullgjort notarietjänstgöring vid Karlskoga tingsrätt.

Han anställdes vid advokatbyrån i mars 2002 och här arbetar han i huvudsak med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga verksamhetsområden.

Han håller även kurser inom arvsrätt, bland annat på Uppsala universitet och för LRF och Exlibro AB.

Lina Kitti

Lina Kitti

Advokat, Partner

Läs mer om Lina

Född: 1983
Utbildning: Jur kand 2007, Uppsala universitet.

Fördjupning i internationell rätt vid University of Alberta, Kanada. Linas uppsats, Konflikten mellan överflyttning av barn och barnets bästa – En studie om tillämpningen av 1980 års Haagkonvention om olovligt bortförande av barn, vann Uppsalajuristernas Alumnistiftelses pris för bästa examensarbete 2008.

Medlemskap: Sveriges advokatsamfund 2016.

Efter praktik vid Utrikesdepartementet och vid Sveriges generalkonsulat i New York arbetade Lina en kortare tid vid Migrationsverket i Uppsala för att därefter arbeta vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Lina har även arbetat vid den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg med svenska klagomål inom ramen för Europakonventionen.

Närmast kommer hon från Barn- och elevombudet, Skolinspektionen.

I augusti 2012 anställdes Lina vid byrån och arbetar sedan dess med arvsrätt och våra andra familjerättsliga verksamhetsområden.

Jonna Nordkvist

Jonna Nordkvist

Reception

Läs mer om Jonna

Född: 1989
Utbildning: Socionom, Lunds universitet

Jonna anställdes på byrån i december 2016 efter att tidigare ha arbetat inom äldrevård, skola och socialtjänst.

På Lebenberg Advokatbyrå arbetar Jonna som receptionist och administrativ assistent och har daglig kontakt med såväl klienter som leverantörer.