Välkommen

Lebenberg Advokatbyrå har specialistkompetens inom svensk och internationell arvs- och familjerätt. Det inkluderar hög kompetens i skattefrågor som hör samman med dessa rättsområden. Vi erbjuder rådgivning, upprättande av handlingar och biträde vid tvister. Vår arbetsmetod främjar samarbete mellan våra medarbetare i syfte att alltid tillgodose våra klienters intressen. Vår samlade erfarenhet, höga servicenivå och gedigna analyser ger våra klienter förstklassiga juridiska tjänster.

Arvsrätt

Vi är en av de ledande advokatbyråerna i landet inom arvsrätt med omfattande erfarenhet och samlad kunskap.

Läs mer om arvsrätt

Familjerätt

Vi biträder dig i de olika rättsliga frågor som kan uppstå i en familj eller vid upphörande av en parrelation.

Läs mer om familjerätt

Förmögenhetsrätt

Vi kan också hjälpa dig med andra frågeställningar eller tvister av förmögenhetsrättslig karaktär.

Läs mer om förmögenhetsrätt